+358504431072 info@disakamula.com

Erasmus + projekti

Valomo -valmennus ja disakamula oy mukana FinlandLatviaWales – Follow Luovuutta liikkeestä! Erasmus+ projektissa FinlandLatviaWales (FLW) -Follow Luovuutta liikkeestä! on kansainvälinen ja monialainen EU:n “Erasmus+: Youth In Action” -projekti. Tavoitteena on hyödyntää kehon luovaa liikettä sosiaalisen inkluusion ja yhteisöllisyyden tukemisessa. Projektissa yhdistetään nykytanssia sekä nuorisotyön keinoja.  Maantieteellisesti projekti sijoittuu kolmeen eri maahan: Suomeen, Latviaan ja Isoon-Britanniaan Walesin alueelle. Osallistujat ovat nuoria ja nuoria aikuisia (ikä 16-30 v.), jotka ovat syrjäytymisvaarassa esimerkiksi taustansa, elämäntilanteensa tai oppimisvaikeuksien vuoksi. Isäntämaissa toimivat organisaatiot – jokaisessa yksi nykytanssiin ja toinen sosiaali- tai nuorisotyöhön perehtynyt organisaatio – järjestää sarjan työpajoja paikallisille osallistujille. Suomesta mukana ovat Valomo-valmennus ja disakamula oy, jonka kautta taiteellisesta sisällöstä vastaavat fema-ryhmän tanssitaiteilijat Hanna Kahrola ja Tuuti Touhunen. Osallistujilla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta tanssista. Ohjelmaan kuuluu myös kansainvälisiä tapaamisia ja matka Luznavaan, Latviaan, jossa kaikki osallistujat tapaavat toisensa ja esiintyvät yhdessä. Tavoitteena on, että projektin avulla onnistutaan voimaannuttamaan nuoria tanssin ja nuorisotyön kautta. Toiminnassa pyritään luomaan osallistujille turvallinen tila, jossa tutkitaan tanssin ja liikkeen avulla kehoa ja tunteita, annetaan luovuuden kukoistaa ja siten kehitetään osallistujien tietoisuus-, itseilmaisu- ja elämänhallintataitoja. Työpajamuotoisissa tapaamisissa osallistujilla on mahdollisuus jakaa kokemuksiaan toistensa kanssa.  Projekti on alkanut kesäkuussa 2021 ja jatkuu helmikuuhun 2023 saakka.

Mitä? Kansainvälinen ja monialainen projekti, joka yhdistää nykytanssia ja sosiaali- ja nuorisotyön keinoja ja pyrkii tutkimaan ja hyödyntämään kehon luovaa liikettä sosiaalisen inkluusion ja yhteisöllisyyden tukemisessa. 

Missä? Hankkeessa on mukana Suomi, Latvia ja Wales (UK).

Miksi? Hankkeen avulla pyritään lisätään yhteisöllisyyttä ja sosiaalista inkluusiota, sekä ehkäisemään syrjäytymistä.

Tavoitteet? Voimaannuttaa nuoria nuorisotyön ja tanssin kautta ja luoda turvallinen tila, jossa tutkia kehoa, luovuutta ja tunteita tukien siten tietoisuus- ja itseilmaisun taitojen kehittymistä sekä elämänhallintaa tanssin ja liikkeen avulla. Tavoitteena on luoda yhteisöllisyyttä ja jakaa kokemuksia eri maista ja valmistaa esitys ja voimaantua itseilmaisun kautta ilmaisemaan itseään ja olemaan sosiaalisesti aktiivinen. 

Mitä tehdään? Paikallisia työpajoja ja esityksiä, sekä kansainvälisiä tapaamisia ja leiri Latviassa. 

Ketkä tekevät? Kolme maata, kaksi organisaatiota joka maasta – yksi nykytanssiin liittyvä ja toinen sosiaali- tai nuorisotyön organisaatio. Taiteen ja sosiaalialan ammattilaiset tekevät yhdessä nuorten kanssa. 

Kenelle tarkoitettu? Nuorille naisille ja syrjäytymisvaarassa oleville vähemmistöjen edustajille, iältään 16-30 vuotiaille, esim. vähemmistöjen edustajille, nuorille äideille, vammaisille, oppimisvaikeuksista kärsiville, joilla ei ole edeltävää tanssitaustaa. 

Milloin/kuinka kauan? Hankkeen kesto on yhteensä 20 kk, Kesäkuusta 2021 – Helmikuu 2023

Tunnelmat? Hankkeen työntekijät tapasivat toisensa kick-off seminaarissa Latviassa ja ovat työskennelleet paikallisten ryhmien kanssa eri maissa. Odotamme innolla matkaa Latviaan yhdessä paikallisen ryhmämme kanssa!